ข่าว/กิจกรรม

NEWS : หลักสูตรอบรมฝึกอบรม 2 วัน “เทคโนโลยีน้ำยาง (Latex technology)”วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ณ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

หลักสูตรอบรมฝึกอบรม 2 วัน “เทคโนโลยีน้ำยาง (Latex technology)” วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ณ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์แห่งประเทศไทย... อ่านต่อ

NEWS : งานสัมมนาวิชาการ AREF-IC 2024

ผ่านไปแล้วกับงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยียาง AREF-IC 2024 ภายใต้ Concept "Global Challenges and Opportunities in Rubber and Rubber Industry" ด้วยความร่วมมือจาก SRIJ, RSK, PRIM, MARGMA และ AIRIA เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอวานี พลัส เขาหลัก จ.พังงา ภายในงานมีการนำเสนอผลงานจากเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ... อ่านต่อ

PR : ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ภารกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ฐิตินันท์ รัตนพรหม

RETA Webinar: ภารกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ฐิตินันท์ รัตนพรหม
ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 15.00-16.00 น.


สมัครเข้าร่วมสัมนา

PR : ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Rubber Parts in LPG Hybrid and Electric Vehicle" โดย คุณศรัณย์ รุจิตานนท์

RETA Webinar: Rubber Parts in LPG Hybrid and Electric Vehicle โดย คุณศรัณย์ รุจิตานนท์ ,Design and Marketing Manager, Innovation Group
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-16.00 น.


สมัครเข้าร่วมสัมนา

PR : ประมวลภาพในงาน : RETAIC2023

สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ Rubber-Elastomer Technology Association: RETA

ประมวลภาพภายในงาน ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1qhzepuFWuCX9w0ehjyyGjuUiDJbTwHeu


ดูประมวลภาพ

PR : ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "งานวิจัยร่วมมหาวิทยาลัย-เอกชน : ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบโจทย์ประเทศ" โดย รองศาสตราจารย์.ดร. อิทธิพล แจ้งชัด

งานวิจัยร่วมมหาวิทยาลัย-เอกชน : ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อตอบโจทย์ประเทศ โดย รองศาสตราจารย์.ดร. อิทธิพล แจ้งชัด อุปนายกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัยภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00-16.00 น.


สมัครเข้าร่วมงาน

PR : RETA International Conference (RETA-IC 2023) between March 2nd – 3rd, 2023 at the Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.

The Rubber-Elastomer Technology Association (RETA) will hold the first RETA International Conference (RETA-IC 2023) between March 2nd – 3rd, 2023 at the Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.

Go to Website RETA-IC 2023

VIDEO : Total Value Chain Integration for Sustainability of Natural Rubber โดย ดรบัญชา ชุณหสวัสดิกุล

Total Value Chain Integration for Sustainability of Natural Rubber โดย ดรบัญชา ชุณหสวัสดิกุล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.


ชมสัมนาย้อนหลัง

PR : ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Total Value Chain Integration for Sustainability of Natural Rubber" โดย ดรบัญชา ชุณหสวัสดิกุล

Total Value Chain Integration for Sustainability of Natural Rubber โดย ดรบัญชา ชุณหสวัสดิกุล ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น.


สมัครเข้าร่วมงาน

VIDEO : End of Life Tire (ELT) Management โดย คุณอรรถพล แพรพริ้วงาม

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ End of Life Tire (ELT) Management โดย คุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถยนต์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565


ดูสัมนาย้อนหลัง

NEWS : Opening Ceremony of RETA

“สทย.” เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น การจัดตั้ง สทย. นี้เป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และนักวิชาการ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคลที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นนายกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ อีกทั้งได้ ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาเป็นคณะกรรมการ... อ่านต่อ

VIDEO: Turning point of Thai Economy and Automotive Industry - Ms. Kevalin Wangpichayasuk

รับชมสัมนาย้อนหลัง

VIDEO: Turning point of Industry - Mr Panitan Junhasavasdikul

รับชมสัมนาย้อนหลัง

VIDEO: Government’s Policies to support the sustainable growth of industry: Ms. Sonklin Ploymee (BOI)

รับชมสัมนาย้อนหลัง

VIDEO: Direction of the association in supporting education, research, technology and industry

รับชมสัมนาย้อนหลัง